Wróc do kategorii
Nowa zmiana

Zmiana  Autor  nazwa przedmiotu  opis przedmiotu  Zmiany 
2.3.2005 14:43  Powsinoga  Pier¶cień [ 10] (ten z twierdzy od wampira)  Ten pier¶cień wydaje się być niezwykłym, ¶wieci gdy tylko bierzesz go do ręki. Da się w nim wyczuć jak±¶ dziwn± moc.   
28.7.2004 12:33  Khrell  Pier¶cień [ 10] (ten z twierdzy od wampira)  Ten pier`scien wydaje si`e by`c niezwyk`lym, `swieci gdy tylko bierzesz go do r`eki. Da si`e w nim wyczu`c jak`a`s dziwn`a moc.   
28.7.2004 12:18  Khrell  Pier¶cień [ 10] (ten z twierdzy od wampira)  Ten pier`scien wydaje si`e by`c niezwyk`lym, `swieci gdy tylko bierzesz go w r`ek`e. Da si`e w nim wyczu`c jak`a`s dziwn`a moc.   

Wróc do kategorii
Nowa zmiana